Asiakkaat

Tyypillisiä asiakkaita ovat esimerkiksi

  • julkisen sektorin toimijat kuten
    • valtion virastot ja laitokset
    • kunnat ja kuntayhtymät
    • edellisten liikelaitokset ja yhtiöt
  • yksityisen sektorin toimijat
    • yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt

Palvelemme toki kaikkia muitakin tahoja, jotka saattavat hyötyä asiantuntemuksestamme 😊