Julkaisut

  • Artikkeleita Kuntalehden lakiklinikkapalstalle 2016-2018 sekä Kuntaliiton Laki-infoon
  • Julkiset hankinnat -teos, 2017 Alma Talent, yksi kirjoittajista (Eskola, Kiviniemi, Krakau, Ruohoniemi)
  • Yrityksen hankintaopas, Lakimiesliiton kustannus, 2012, yksi kirjoittajista
  • Selected court cases of the European Court of Justice in the field of public procurement, 2007 / compiled by Tarja Aarla (nyk. Krakau), Wolfgang Pointner and Thomas Gruber